Slovenský čuvač - Chovatelská stanice - Naše potěšení - štěňátka zima 2014

 

převzato z www.slovenskycuvac.cz

Plemenné znaky tatranského čuvače odpovídají horskému typu psa tvrdé konstituce, statné postavy s huňatým bílým kožichem. Má silnou kostru, povahu živou, ostražitou, neohroženou a bystrou. Je od věků přizpůsoben drsnému podnebí slovenských hor, jmenovitě Tater. Postava tatranského čuvače je formátu mírné obdélníkového, trupem dobře využitého a na silné, dosti vysoké noze. Bystrost a bdělost mu daly jméno, neboť "čuvat" znamená slovensky slyšet a odtud pojmenováni plemene "tatranský čuvač".

 Užitkové zařazení je dáno od pradávna používáním tatranského čuvače jako psa pastýřského a salašnického na horských holích a jako psa strážného pro střežení příbytků i hranic.

Je bezmezně věrný a srdnatý, pohotový postavit se proti každému škůdci, medvědy a vlky nevyjímajíc. Aby byl od dravců i v noční době rozeznatelný, je podle prastaré pastýřské tradice vždy chován v bílé barvě.

Hlava

 • Nos - má rovný profil o délce téměř poloviny délky hlavy. Je dosti široký, mírně se úžící k čenichu.
 • Morda - je silná, střední délky s tupým čenichem černé barvy, zejména v létě.
 • Pysky - přimknuté, v koutcích uzavřeného tvaru s černou sliznicí, která tlamu úzce a bez převisů lemuje. Tloušťka pysků je střední, patro tlamy černé.
 • Čelisti - jsou silné s pravidelným, vždy úplným chrupem a s nůžkovým skusem.
 • Čelní sklon - je mírný.
 • Lebka - silná podlouhlého tvaru, v mozkové části široká, čelo zřetelné, široké s mělkou žlabinkou, ubíhající nazad, očnicové oblouky přiměřené a na boky skloněné. Temeno hlavy je ploché, týl zřetelný s ostrým přechodem k silnému, mírně vyniklému vazu. Profil temene je poněkud vyklenut nad rovinu nosního hřbetu.
 • Oči - tmavohnědé, bystrého pohledu, oválného tvaru, přímé polohy, víčka černá, přitisklá, sliznice vnitřních koutků tmavá, dojem výraznýUši - vysoko nasazené, při kořeni pohyblivé, kratší, klopené do bočně neseného "V" podle hlavy. Obrůst ucha přechází od poloviny v krátkou jemnou srst. Ucho dosahuje v klidu dolním zaobleným krajem do úrovně tlamy. 
 • Krk je nasazen přímo a ve vzruchu nesen vysoko, je stejně dlouhý jako hlava a u psů velmi mocný, bez laloku a s pěknou hřívou.
 • Přední končetiny Postoj přímý, sloupovitý, s dobrým zaúhlením ramene i lokte, tlapy silné, okrouhlé a sevřené. Končetiny celkem dosti vysoké, zvlášť u psa.
 • Plec - strmá a dlouhá, rameno svalnaté a pevně k tělu přimknuté a k lokti skloněné se silným svalstvem.
 • Předloktí - svislé, silné, svalnaté a dlouhé.
 • Zápěstí - kostnaté a silné.
 • Záprstí - krátké, silné, mírné skloněné.
 • Tlapa - se silnými prsty a drápy, pevné klenby, zaťatého tvaru, dobře srstí zarostlá, s masitými černými tlapkami.

 Tělo

 • Prsa - široká s prsní kostí v rovině s ramenními klouby.
 • Hrudník - v žebrech dobře klenutý, o výšce hrudní kosti nad polovinou výšky kohoutku, sahající pod úroveň lokte, široký přes čtvrtinu výšky kohoutku a dlouhý přes polovinu délky trupu.
 • Žebra - klenutá, nazad skloněná, břicho a slabinu dobře uzavírající.
 • Hřbet - rovný, v bedrech mírné klenutý, střední délky, silný.
 • Bedra - s křížem dobře vázaná a svalnatá, přiměřeně dlouhá a velmi pevná.
 • Břicho a slabiny - trupu přiměřené, mírně podkasané.
 • Záď - silná, kvadratická, lehce skloněná.

 Zadní končetiny

 • Hýždě - se stehnem tvoři svalnatý celek značné šířky, podlouhlého tvaru. Koleno svalnaté, dobře zaúhlené.
 • Holeň - šikmá, dlouhá se svalnatým lýtkem.
 • Hlezno - silné s kostnatou patou, zaúhlené tupé, s nižším, výrazným a širokým kloubem.
 • Nárt - kratší a silný, postavený svisle, spojený zánártím plynule bez zaškrcení s hleznem. Paspárek nežádoucí.
 • Tlapy - zadní poněkud delší než přední, jinak stejné utvářené. Záprstí poněkud silnější a strmější. 
 • Ocas níže nasazený a v klidu svislý, sahající po zánártí. Tvar doutníkový bez zdvižené špičky, přímý. V běhu nesený obloukovitě nad bedra zahnutý.

 Kožich

 • Osrstění - je husté, bílé barvy. Nažloutlý nádech u kořenů uší přípustný, ale nežádoucí. Zřetelné žluté skvrny nepřípustné. Mimo končetiny a hlavu osrstění hustý huňatý kožich, bez pěšinky na hřbetě a bez třásní na ocase a na zadní části stehen. U psů je nápadná hříva. Srst na končetinách a na hlavé je krátká a přilehlá. Na zadních stranách končetin poněkud delší. Od kořenů uší nazad přechází zvolna v hřívu. V kožichu kryjí pestíky plně podsadu, jsou 5 -15 cm dlouhé, v hřívě nejhrubší, jinde mírně zvlněné, tvořící na hřbetě několik příčných vln ze souvislých polokadeří. Samostatné kadeře a rozpadavý kožich jsou nežádoucí. Kyprost a uzavřenost kožichu jsou podmínkou. Podsada vyplňuje kožich jemnou hustou chmýřitou vlnou asi poloviční až dvoutřetinové délky, než mají pestíky. V létě podsada vylíná, kožich ztratí na huňatosti ale nezplihne, nýbrž v důsledku zvlnění pestíků si stále udržuje určitou kyprost a nevytvoří na hřbetě pěšinku.
 • Kůže - je na trupu volná, jinde k tělu těsně přirostlá, s růžovou pokožkou, pigmentovanou černě jen v okolí očí, čenichu a tlamy, kde přechází ve tmavé sliznice. černý pigment mají též šlapky tlapek.

 

 • Výška pes 62 - 70 cm, fena 59 - 65 cm v kohoutku. 
 • Chody - Pohyb tatranského čuvače je při jeho statnosti překvapivé lehký, obratný a rychlý v každém terénu a za každého počasí, a to s oblibou v klusu.

Vady anatomické a typové

Vady jsou: klešťový skus, paspárky, chudozubost, plochá a mělká hruď, následky rachitidy neb psinky, medvědí tlapy, nesymetrický ocas, odchlíplé pysky, nesymetrické uši, splývavá třásnitá nebo zplna zkadeřená srst. Hrubou vadou je slabý obrůst břicha, slabin a genitálií.

Za vady vylučující z oceněni se považují žluté skvrny kožichu, světlé oko a růžové skvrny na čenichu a pyskách, event. na víčku a kryptorchismus.

 

 

 

 

ROZMĚRY

psi

feny

Váha

36 - 44 kg  

   31 - 37 kg  

Výška kohoutku

   62 - 70 cm   

   59 - 65 cm 

Délka hlavy

   25 - 28 cm   

   23 - 26 cm  

Šířka hlavy

   12 - 14 cm 

   11 - 13 cm   

Délka části mozkové

   13 - 15 cm

   12 - 14 cm

Délka části obličejové

   12 - 14 cm

   11 - 13 cm

Výška hrudi

   33 - 37 cm

   30 - 35 cm

Hloubka hrudi

   30 - 34 cm

   25 - 30 cm

Délka trupu

   69 - 76 cm

   60 - 72 cm

Délka hrudníku

   40 - 47 cm

   37 - 44 cm

Obvod hrudi (za lopatkou)

70 - 83 cm

   68 - 72 cm

Obvod hrudi (u posledního nepravého žebra)

   60 - 70 cm

   56 - 65 cm ZAÚHLENÍ KONČETIN U PSŮ A FEN:

ramenní kloub

107º   

loketní kloub

145º   

kyčelní kloub

90º   

kolenní kloub

110º   
 

 

Powered By Website Baker